Terra Bolivia » 4WD tours » 4WD expedition from San Pedro de Atacama

4WD tour
5 Days

MAP

PROGRAMME DAY TO DAY

DAY
1

Paso Hito Cajon - Laguna Colorada


DAY
2

Laguna Colorada - San Juan


DAY
3

San Juan - Uyuni


DAY
4

Uyuni - Villamar
DAY
5

Villamar - Paso Hito Cajon